Ημερίδα με θέμα : «Εφαρμογή Κτηματολογίου στην Καλαμάτα». Καλαμάτα 9.7.2004

Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία Μηχανικών – Δικηγόρων – Συμβολαιογράφων πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειακού τμήματός μας ημερίδα με αντικείμενο την εφαρμογή του Κτηματολογίου στην Καλαμάτα, στις 9 Ιουλίου 2004 στην αίθουσα του ξενοδοχείου REΧ στην Καλαμάτα. Παρέστησαν από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ο συνάδελφος Τοπ. Μηχανικός κ. Αργύρης Αργυρίου και η δικηγόρος κ. Ρένα Κουκούτση.
Ετέθησαν από πλευράς Τ.Ε.Ε., Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων τα παρουσιαζόμενα προβλήματα.

Οι εκπρόσωποι του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Α.Ε. απάντησαν στους προβληματισμούς και στα ερωτήματα των τοπικών φορέων τονίζοντας ότι απαντούν βάσει των όσων οι νόμοι – αποφάσεις και εγκύκλιοι προβλέπουν και όχι τι έπρεπε να προβλέπουν. Η Δ. Επιτροπή είχε υποσχεθεί τον ορισμό Ομάδας Εργασίας επί του θέματος. Έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενδιαφερομένων και η Δ.Ε. κατά τη πρώτη συνεδρίασή της θα συγκροτήσει την εν λόγω ομάδα εργασίας.
Το Θεματολόγιο στην ενημερωτική αυτή συνάντηση της 9ης Ιουλίου 2004 ανέπτυξε ο ορισθείς προς τούτο συνάδελφος κ. Πατσαρίνος Νίκος και δημοσιεύεται πιο κάτω:

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 9/7/04 ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
“ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ”
Σας αναφέρουμε θέματα που χαρακτηριστικά θα θέλαμε να επικεντρωθείτε στην παρακάτω ενημερωτική συνάντηση της Παρασκευής στο ξενοδοχείο ΡΕΞ.
– Τι ίσχυε, τι άλλαξε και τι ισχύει όσον αφορά στα κτηματολογικά και κτηματογραφικά δεδομένα στην περιοχή μας με την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογίου.
– Τρόπος επικοινωνίας τεχνικού κόσμου και ιδιοκτητών με την νέα διαμορφωμένη Υπηρεσία.
– Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων από τα στοιχεία που ίσχυαν από την προηγούμενη κατάσταση μ’ αυτά του κτηματολογίου.
– Ανοχή αποκλίσεων των παραπάνω στοιχείων και πως ενσωματώνονται στις οριστικές διευθετήσεις.
– Τρόπος διασφάλισης σωστής, πλήρους και γρήγορης ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου για τις όποιες αποκλίσεις, υπάρχουν. Καθοριστικός παράγοντας και η οικονομική επιβάρυνση του ενδιαφερόμενου- εμπλεκόμενου. Διαδικασία
διόρθωσης ορίων σε κάθε περίπτωση (σωστό εκ μέρους κτηματολογίου ή όχι).
– Συγκεκριμενοποίηση οδηγιών και προδιαγραφών για την κατάθεση στοιχείων ενημέρωσης ή διόρθωσης του κτηματολογίου. Πως γίνεται ο έλεγχος ακριβείας και αξιοπιστίας των στοιχείων που κατατίθενται.
– Σε τι βαθμό επιβάλλονται- ισχύουν τα στοιχεία του κτηματολογίου στις διάφορες συναλλαγές σε υπηρεσίες (Πολεοδομία κ.λπ.) ή όχι.
– Αντιμετώπιση αρχικών δεδομένων με στοιχεία “άγνωστος” στην διεκπεραίωση πράξεων με το κτηματολόγιο (μετεγγραφή συμβολαίου, διορθωτικές πράξεις κ.ά).
– Προβλήματα έναρξης στο κτηματολόγιο συγκεκριμένων πράξεων (παραχωρήσεις, θέσεις στάθμευσης κ.λπ.)
– Τρόπος διατήρησης αρχείου κτηματολογίου (πρώτες εγγραφές, νέα καταχώρηση τελεσίδικων και οριστικών αποφάσεων) και τρόπος ενημέρωσης γι’ αυτά των ενδιαφερομένων.
– Προβλήματα καθορισμού ορίων περιοχής κτηματολογίου με υφιστάμενα όρια και χρήσεων γης (οικιστική, δασική) που καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής.
– Πόσο αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία των εγκεκριμένων πράξεων εφαρμογής και πότε αμφισβητούνται.
– Δυνατότητα αξιοποίησης στοιχείων κτηματολογίου από Δημόσιους φορείς για περιουσιακά τους δεδομένα και για την σύνταξη μελετών κοινωνικού συμφέροντος.
– Τι προβλέπεται να γίνει με τις μεταβολές των επικείμενων των γεωτεμαχίων.
– Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεται άμεσα ο σωρός των επιβαλλόμενων διορθώσεων χωρίς να συσσωρεύονται μετά την άπρακτη διέλευση διμήνου στη δικαστική οδό.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
– Επαρκής και από τα πριν, συνεχής ενημέρωση του κόσμου και των εμπλεκόμενων ομάδων.

– Σοβαρή τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των Κτηματολογικών γραφείων τοπικά.
– Καθορισμό ενιαίων οδηγιών και προδιαγραφών για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων που θα είναι απαραίτητα σε κάθε πράξη μεταβιβάσεων.
– Επέκταση της δήλωσης 651/77, ώστε να περιλαμβάνει και το αποτέλεσμα του ελέγχου συμβατότητας.
– Συγκεκριμενοποίηση πρόδηλων σφαλμάτων και απλούστευση αντιμετώπισής τους.
– Προώθηση κτηματολογίου σε ευαίσθητες περιοχές (δάση, αιγιαλούς, ρέματα άλλα οικοσυστήματα κ.λπ.) Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει.
– Να είναι γνωστά στους φορείς των τεχνικών τα σημεία του τριγωνομετρικού δικτύου που χρησιμοποιήθηκαν (ΓΥΣ, κτηματογράφησης, αστικά).

Πριν την ημερίδα της 9ης Ιουλίου 2004, η Νομαρχιακή Eπιτροπή T.E.E. Μεσσηνίας εξέδωσε την πιο κάτω ανακοίνωση:

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις και τα προβλήματα που προέκυψαν με την υλοποίηση του Κτηματολογίου στην περιοχή της Καλαμάτας διαπιστώνουμε τα εξής:
Το Εθνικό Κτηματολόγιο μαζί μ’ αυτό της αναβάθμισης της Δημόσιας Διοίκησης είναι τα μεγαλύτερα εθνικά έργα. Στηρίζουμε την υλοποίησή του παρά τα όποια προβλήματα προκύπτουν και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγήσουν σε αναστολή του έστω και για μικρό χρονικό διάστημα.
Θεωρούμε ότι για να μπούμε γρήγορα σε μία ομαλή λειτουργία του Κτηματολογίου απαιτείται και επιβάλλεται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων από την Πολιτεία, για να ξεπεραστούν άμεσα αρκετά από τα προβλήματα που έχουν προκύψει.
Πιστεύουμε ότι προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι:

1. Συντονισμός των φορέων που εμπλέκονται και ανταλλαγή των απόψεων που υπάρχουν για μια γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργία του.
2. Οργάνωση ημερίδας για την ενημέρωση και την λύση των προβλημάτων υλοποίησης του Κτηματολογίου στην πόλη μας με ευθύνη των φορέων της περιοχής και με παρουσία της “Κτηματολόγιο Α.Ε.”, εκπροσώπων των εμπλεκομένων Υπουργείων και μεταφορά εμπειριών από τη λειτουργία αντίστοιχων γραφείων σε άλλες περιοχές της χώρας μας.
3. Ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής μας με ευθύνη των επιστημονικών φορέων.
4. Κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων που θα οδηγούν στη γρήγορη, αποτελεσματική και επιστημονική υλοποίηση και βελτίωση του υπάρχοντος Κτηματολογίου. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση ο Τεχνικός Επιστημονικός κόσμος (Τ.Ε.Ε., Σύλλογοι), είναι έτοιμοι να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις σε κάθε αρμόδιο φορέα και στην κοινωνία της περιοχής μας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:
– την Τεχνική υποστήριξη του Υποθηκοφυλακείου με συναδέλφους επιστήμονες που θα απαντούν τοπικά στα προβλήματα που τίθενται και θα βοηθούν στη διεκπεραίωσή τους. Στόχος μας η απλή και όχι χρονοβόρα και δαπανηρή διόρθωση λαθών του Κτηματολογίου.
– την τήρηση Τεχνικών προδιαγραφών για τη δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων προσαρμοσμένων στα νέα δεδομένα.
– θέσπιση απλών διαδικασιών για τον έλεγχο συμβατότητας και τη διαδικασία διόρθωσης των ασύμβατων στοιχείων. Υποστηρίζουμε την ανάγκη αύξησης των ορίων συμβατότητας.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »