Σεμινάριο Γεωτεχνικής Μηχανικής. Ναύπλιο 12 και 13 Μαΐου 2006

Πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο, με επιτυχία, σεμινάριο που διοργάνωσε το τμήμα μας, με θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής.

Η παρουσίαση των θεμάτων έγινε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και την ερευνητική του ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Γ. Αθανασόπουλο, και από την ομάδα μελετητών της εταιρίας «Εδαφομηχανική ΑΤΕ».

Η σπουδαιότητα του σεμιναρίου φάνηκε κατά τη διάρκειά του, όταν αναπτύχθηκαν θέματα εξειδικευμένα, που αφορούσαν και την περιοχή μας.

Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν θέματα σχεδίασης και εφαρμογής έργων οδοποιίας, λιμενικών, γεφυρών και κτιριακών έργων, που εκτελεί το Δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας, όπως και θέματα που αφορούν σχεδίαση, χρήσεις γης και επεκτάσεις Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Το διήμερο σεμινάριο, το παρακολούθησαν πολλοί συνάδελφοι, αλλά και υπάλληλοι της Νομαρχίας Αργολίδας.

Ο Νομάρχης Αργολίδας, κ. Σωτηρόπουλος, τίμησε τη διημερίδα με την παρουσία του και παρακολούθησε μάλιστα ένα θέμα αρμοδιότητάς του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

12 Μαϊου 2006 :

16:30 – 17:15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – Ο ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕC7

Γ. Αθανασόπουλος, Καθηγητής – Γ. Μυλωνάκης, Επικ. Καθηγητής – Κ. Παπαντωνόπουλος, Επίκ. Καθηγητής

17:15 – 18:00 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

Γ. Αθανασόπουλος, Καθηγητής – Γ. Μυλωνάκης, Επικ. Καθηγητής

18:00 – 18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18:30 – 19:30 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΩΝ

Γ. Μυλωνάκης, Επικ. Καθηγητής – Κ. Παπαντωνόπουλος, Επίκ. Καθηγητής

19:30 – 20:30 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ

Γ. Αθανασόπουλος, Καθηγητής – Γ. Μυλωνάκης, Επικ. Καθηγητής

20:30 – 21:30 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΕΑΚ 2000 (2003)

Γ. Αθανασόπουλος, Καθηγητής – Γ. Μυλωνάκης, Επικ. Καθηγητής – Κ. Παπαντωνόπουλος, Επίκ. Καθηγητής

21:30 – 22:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

13 Μαϊου 2006 :

09:00 – 10:00 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Γ. Αθανασόπουλος, Καθηγητής – Κ. Παπαντωνόπουλος, Επίκ. Καθηγητής

10:00 – 11:00 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ-ΜΕΡΟΣ Α’

Γ. Αθανασόπουλος, Καθηγητής – Κ. Παπαντωνόπουλος, Επίκ. Καθηγητής

11:00 – 11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:30 – 12:30 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ-ΜΕΡΟΣ Β’

Κ. Παπαντωνόπουλος, Επίκ. Καθηγητής – Γ. Μυλωνάκης, Επικ. Καθηγητής

12:30 – 13:00 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γ. Ντούλης, Πολιτικός Μηχανικός – Εδαφομηχανική ΑΤΕ

13:00 – 13:30 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Α. Μπασδέκης, Τεχνικός Γεωλόγος Μηχανικός – Εδαφομηχανική ΑΤΕχ

13:30 – 14:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »