ΥΠΕΝ: Δεν αναπροσαρμόζονται οι τιμές ζώνης στις δηλώσεις αυθαιρέτων του Ν.4178 (Έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 17046/28.4.2016)

Με τη… βούλα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας γίνεται επισήμως αποδεκτό το ότι δεν αναπροσαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». Αυτό κοινοποίησε το ΥΠΕΝ προς όλες τις Διευθύνσεις ΠΕΧΩΣΧ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 17046/28.4.2016 έγγραφό του, ώστε να ενημερωθούν όλες οι ΥΔΟΜ. Έτσι λαμβάνει τέλος ένα «σήριαλ» για την εφαρμογή του Ν.4178 που ταλαιπώρησε αρκετούς ενδιαφερόμενους τους τελευταίους μήνες, μετά την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και τη συνακόλουθη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.
Με την απόφαση του ΥΠΕΝ γίνεται δεκτή, άρα αποκτά πλήρη νομική ισχύ, η 63/2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην οποία αναφέρεται ότι «Οι τιμές ζώνης που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4178/2013 είναι εκείνες που ίσχυαν κατά την 28η.7.2011 και, συνεπώς, ο τρόπος υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου δεν επηρεάζεται από το διατακτικό της υπ’ αριθµ. 4446/2015 αποφάσεως του ΣτΕ, ούτε από τις νέες τιμές ζώνης που καθορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών».
Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από 24/3/2016 το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ερμηνεύοντας ορθά τη ρητή αναφορά του νόμου, την κείμενη νομοθεσία και την νομολογία, είχε ενημερώσει σχετικά τους μηχανικούς και όλους τους ενδιαφερόμενους, με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ για τη διαχείριση των δηλώσεων του Ν.4178/2013 ότι: «Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που τίθενται στο ΤΕΕ όσον αφορά τη δυνατότητα χρήσης των νέων Τιμών Ζώνης σε νέες ή και σε παλαιές δηλώσεις υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013, μετά την πρόσφατη αναπροσαρμογή του συστήματος αντικειμενικών αξιών ακινήτων, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους μηχανικούς ότι με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα και για το σύνολο των δηλώσεων, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εφαρμογή η παρ. 1 άρθρου 18, σύμφωνα με την οποία: «Για την υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης στην παρούσα ρύθμιση καταβάλλεται ενιαίο ειδικό πρόστιμο το οποίο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της επί την τιμή ζώνης που ίσχυε στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, που ίσχυε στις 28.7.2011».

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin