Έγγραφο της ΕΥΣ/ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ με θέμα: “Οριστικοποίηση συντελεστών αναθεώρησης του Ν.3669/08, άρθρο 54” με το οποίο δίδονται πληροφορίες στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Ε.Π. και στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ και Ειδικές Υπηρεσίες για την εκκρεμότητα της οριστικοποίησης των συντελεστών αναθεώρησης

Δείτε το έγγραφο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin