Θέσεις επί των σχεδίων Π.Δ. σχετικά με τη μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων της Περιφέρειας Πελοποννήσου


Το ΤΕΕ Πελοποννήσου απέστειλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τις θέσεις του με παρατηρήσεις και προτάσεις επί των σχεδίων Π.Δ. σχετικά με τη μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Αργολίδας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως διαμορφώθηκαν από την επεξεργασία και τη συνεργασία των Μ.Ε. Αρχιτεκτονικών Θεμάτων – Πολεοδομίας – Χωροταξίας – Κτηματολογίου – Υποδομών, των Ν.Ε. και της Δ.Ε.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στις επιστολές αναφέρει: