Εγκύκλιος 5/2016 του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016»

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin