Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπροσώπων του ΤΕΕ στην Επιτροπή Επικίνδυνων Ετοιμόρροπων Κατασκευών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Περιφερειακών Ενοτήτων Πελοποννήσου). Προθεσμία έως 4.3.2016

Στο πλαίσιο της συγκρότησης των Επιτροπών Επικίνδυνων Ετοιμόρροπων Κατασκευών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, καλούμε όλους τους Ιδιώτες Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες, Μέλη του ΤΕΕ, με ειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011), που ενδιαφέρονται να επιλεγούν ως τακτικά ή αναπληρωματικά Μέλη των αντίστοιχων Συμβουλίων, να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους με την αποστολή της σχετικής φόρμας και των αποδεικτικών εγγράφων στο tee_trip@tee.gr, ή στα γραφεία του ΤΕΕ Πελ/σου στην Τρίπολη ή στα κατά τόπους γραφεία των Νομαρχιακών Επιτροπών έως την Παρασκευή 04 Μαρτίου 2016.
Οι Επιτροπές Επικίνδυνων Ετοιμόρροπων Κατασκευών αφορούν τις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες, όπου και θα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις τους:
1. ΠΕ Αργολίδας
2. ΠΕ Αρκαδίας
3. ΠΕ Κορινθίας
4. ΠΕ Λακωνίας
5. ΠΕ Μεσσηνίας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin