Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπροσώπων του ΤΕΕ στην Επιτροπή Επικίνδυνων Ετοιμόρροπων Κατασκευών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Περιφερειακών Ενοτήτων Πελοποννήσου). Προθεσμία έως 4.3.2016

Στο πλαίσιο της συγκρότησης των Επιτροπών Επικίνδυνων Ετοιμόρροπων Κατασκευών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, καλούμε όλους τους Ιδιώτες Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες, Μέλη του ΤΕΕ, με ειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011), που ενδιαφέρονται να επιλεγούν ως τακτικά ή αναπληρωματικά Μέλη των αντίστοιχων Συμβουλίων, να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους με την αποστολή της σχετικής φόρμας και των αποδεικτικών εγγράφων στο tee_trip@tee.gr, ή στα γραφεία του ΤΕΕ Πελ/σου στην Τρίπολη ή στα κατά τόπους γραφεία των Νομαρχιακών Επιτροπών έως την Παρασκευή 04 Μαρτίου 2016.
Οι Επιτροπές Επικίνδυνων Ετοιμόρροπων Κατασκευών αφορούν τις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες, όπου και θα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις τους:
1. ΠΕ Αργολίδας
2. ΠΕ Αρκαδίας
3. ΠΕ Κορινθίας
4. ΠΕ Λακωνίας
5. ΠΕ Μεσσηνίας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση έως 48 δόσεις των οφειλών που προκύπτουν από δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθ.14 του ΚΦΔ»

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση έως 48 δόσεις των οφειλών που προκύπτουν από δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθ.14 του ΚΦΔ»

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »