Παράταση έως τις 30.4.2016 της αναστολής ισχύος του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις


Παρατείνεται η αναστολή ισχύος του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις (μέρος β’ του ν. 4281/2014), έως τις 30 Απριλίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 93 του νόμου 4368/21.2.2016 “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η παράταση κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποφυγής δημιουργίας νομοθετικού κενού, έως ότου ολοκληρωθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.