Παράταση μέχρι και τις 15.3.2016 της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών Β΄ εξαμήνου 2015

Επικυρώθηκε και ισχύει ήδη η παράταση στην προθεσμία εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών που αφορούν στο Β΄ εξάμηνο του 2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ στη χθεσινή του (17-02-2016) συνεδρίαση με την υπ’ αρ. 386 απόφαση ενέκρινε την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. η οποία λήφθηκε κατόπιν γραπτού αιτήματος του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού εκ μέρους του Επιμελητηρίου και εισήγηση του νέου προέδρου του ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνου Μακέδου, προκειμένου οι Μηχανικοί να ανταπεξέρχονται στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις με ομαλότερους όρους.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β΄ εξαμήνου 2015 των ασφαλισμένων του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. μπορεί να αποπληρώνεται μέχρι και τις 15-03-2016 άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων μηχανικών και εργοληπτών.

18-02-2016

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin