ΥΠΕΝ: Έγγραφο 4804/2.2.2016 με διευκρινήσεις για τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

Το ΥΠΕΝ απέστειλε στις ∆ιευθύνσεις ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Επικράτειας αναδιατύπωση στις αρµοδιότητες Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής κατά την εφαρµογή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ).

Στο έγγραφό του με αρ. πρωτ. οικ. 4804/2.2.2016, το ΥΠΕΝ αναφέρει:

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. οικ. 50838/23-11-2015 σχετικού εγγράφου και µετά από προφορικά ερωτήµατα φορέων και υπηρεσιών σχετικά µε την αρµοδιότητα των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής κατά την εξέταση των ποιοτικών κριτηρίων του δεύτερου σηµείου της 3ης παραγράφου αυτού, αναδιατυπώνεται το εν λόγω σηµείο ως εξής: «…τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής: … Οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα ποιοτικά κριτήρια, ελέγχοντας την τεκµηρίωση των µελετητών και εγκρίνοντας τελικώς τη βέλτιστη χωροθέτηση της οικοδοµής στο οικόπεδο και την επωφελέστερη πολεοδοµικά διάταξη της αποδιδόµενης σε κοινή χρήση επιφανείας του, ώστε να µεγιστοποιούνται τα οφέλη για την ευρύτερη πυκνοδοµηµένη / αστική περιοχή».

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »