ΠΕΣΕΔΕ: Νέο κάλεσμα για συμμετοχή των εργοληπτών στις κινητοποιήσεις του Τεχνικού Κόσμου για το Ασφαλιστικό – Αποχή από Διαγωνισμούς μέχρι την 19.2.2016


Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την από 6-2-2016 ομόφωνη απόφαση της 1001/6-2-2016 συνεδρίασης ΔΣ της ΠΕΣΕΔΕ, ως ελάχιστο μέτρο συμβολής στον κοινό αγώνα όλου του Τεχνικού Κόσμου για την ματαίωση των αντιασφαλιστικών μέτρων,

η ΠΕΣΕΔΕ καλεί εκ νέου τα μέλη της και όλους τους εργολήπτες δημοσίων έργων, να συμβάλλουν στην ματαίωση όλων εκείνων των δραστηριοτήτων, όπου μετέχουν μηχανικοί (συμπεριλαμβάνων και των διαγωνισμών των δημοσίων έργων) με ΑΠΟΧΗ από τους διαγωνισμούς έως και την Παρασκευή 19/02/2016,

συμπλέοντας με αντίστοιχη απόφαση του ΤΕΕ και της ΕΜΔΥΔΑΣ, με την ελπίδα  της αναστροφής  της ασφαλιστικής λαίλαπας, η οποία δίνει την χαριστική βολή στους ανεξάρτητα  απασχολούμενους.

Την ανακοίνωση – κάλεσμα της ΠΕΣΕΔΕ θα βρείτε εδώ