Κεντρικό ΤΕΕ: Θέση σε λειτουργία συστήματος υποβολής αιτήματος και ηλεκτρονικής κλήρωσης Ελεγκτών Δόμησης από 18.1.2016

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), συνεπές στην δημιουργία υπηρεσιών εξυπηρέτησης των μηχανικών, των πολιτών και της δημόσιας διοίκησης, έχει υλοποιήσει σειρά συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών αδειοδοσίας και ελέγχου των κατασκευών. Τα συστήματα που έχουν υλοποιηθεί είναι:

  • Ηλεκτρονική έκδοση των Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης κατά την πρόβλεψη του ν 4030/2011 για την λειτουργία του οποίου απαιτείται η κανονιστική ΚΥΑ που προβλέπεται στο Νόμο.
  • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου που είναι μια πλήρης ηλεκτρονική καταγραφή υπαρχουσών κατασκευών και παρακολούθησης των μεταβολών των κατασκευών. Για την λειτουργία του απαιτείται η έκδοση ΠΔ.
  • Σύστημα υποβολής αιτημάτων και ηλεκτρονικής κλήρωσης Ελεγκτών Δόμησης στο οποίο εισάγονται ηλεκτρονικά αιτήματα ορισμού ελεγκτή δόμησης, διενεργείται αυτόματη ηλεκτρονική κλήρωση ελεγκτή δόμησης και εισαγωγή των πορισμάτων.

Σε αναμονή των απαιτούμενων νομοθετικών αποφάσεων το ΤΕΕ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, θέτει σε λειτουργία το τρίτο σύστημα για την διαχείριση των αιτημάτων ορισμού ελεγκτών δόμησης το οποίο καθίσταται υποχρεωτικό από 18/1/2016. Το σύστημα αυτό δέχεται ηλεκτρονικά αιτήματα από τον επιβλέποντα μηχανικό, τα αιτήματα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης και στις υπηρεσίες Επιθεώρησης του ΥΠΕΝ (Νοτίου και Βορείου Ελλάδας) και μετά την έγκρισή τους διενεργείται άμεσα η κλήρωση. Κάθε υπόθεση είναι διαφανώς διαθέσιμη σε όλα τα στάδιά της σε όλους τους συντελεστές του έργου (επιβλέποντα μηχανικό, Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία ΥΠΕΝ, Ελεγκτή Δόμησης και πολίτη). Τα αναμενόμενα οφέλη από το σύστημα είναι τα εξής:

  • Απλοποίηση της διαδικασίας με άμεσο αντίκτυπο στον απαιτούμενο χρόνο ορισμού ελεγκτή δόμησης.
  • Αποφόρτιση των υπηρεσιών έτσι ώστε να μπορεί να αναδειχθεί ο επιτελικός τους ρόλος με μεταφορά πόρων από γραφειοκρατικές διαδικασίες σε διαδικασίες ελέγχου.
  • Τεκμηρίωση της διαδικασίας για μελλοντικό έλεγχο και βελτίωση της διαφάνειας.
  • Συγκέντρωση δεδομένων από την πολιτεία για την αξιολόγησή τους και χάραξη μελλοντικής πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες και εγχειρίδια χρήσης δίνονται στην ιστοσελίδα:

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/adeies/inspectors

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »