Ανακοίνωση (14.1.2016): Απόσυρση του Προσχεδίου Νόμου: “Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης”

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin