ΥΠΕΝ: Υπουργική Απόφαση 54373/9.12.2015 «Τρόπος υπολογισμού των φορολογικών των αδειών δόμησης, στην περίπτωση τμημάτων τους που εξαιρούνται της προσμέτρησης στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου / γηπέδου, λόγω διαφορετικών ερμηνειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.2, του ν.4067/12, όπως ισχύει»

Σύμφωνα με την ΥΑ 54373/9.12.2015 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο υπολογισμός των φορολογικών και λοιπών εισφορών (ΙΚΑ κλπ) των αδειών δόμησης των κτιρίων γίνεται επί του συνόλου της επιφανείας τους, που αντιστοιχεί σε εργατική δαπάνη, κατά τα ισχύοντα, ανεξαρτήτως εάν χώροι ή τμήματα αυτής εξαιρούνται της προσμέτρησης στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου/γηπέδου.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin