Νόμος 4351/2015 με τροπολογία για την ενεργειακή απόδοση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 164 Α’/4.12.2015 ο Νόμος 4351/2015Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις” στον οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο 23 που αφορά στην τροπολογία για την ενεργειακή απόδοση.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin