Εγκύκλιος ΓΓΔΕ για τα υποχρεωτικά ΠΕΑ


Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος της ΓΓΔΕ (αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1151184 ΕΞ 2015/18.11.2015 «Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας») με την οποία κοινοποιούνται οι νέες διατάξεις σχετικά με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και περί της κατάργησης ανείσπρακτων ενοικίων.

Βλέπε και σχετικό σύνδεσμο: Παράταση Ενεργειακών Επιθεωρητών – Υποχρεωτικά ΠΕΑ για μίσθωση ακινήτου – Ορισμοί ενεργειακών ελέγχων, ελεγκτών & συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (N.4342/2015, ΦΕΚ Α΄143/9.11.2015).