Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ: Τρόποι πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών


Με σχετική ανακοίνωση της Δ/νσης Εισφορών, το ΤΣΜΕΔΕ ενημερώνει τους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους του σχετικά με τους τρόπους αποπληρωμής των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές.