Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ: Τρόποι πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών

Με σχετική ανακοίνωση της Δ/νσης Εισφορών, το ΤΣΜΕΔΕ ενημερώνει τους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους του σχετικά με τους τρόπους αποπληρωμής των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin