Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν μηχανικούς (Οκτώβριος 2015)


Τρία προγράμματα, τα οποία αφορούν και μηχανικούς, «τρέχουν» ή αναμένεται να «ανοίξουν» αυτό το διάστημα. Πρόκειται για:
1. Το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”. Στόχος του είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών. Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 5.000 έως 25.000 ευρώ (100% ενίσχυση). Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων: 2.800 πτυχιούχοι.
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
2. Το πρόγραμμα “Επιχειρούμε Δυναμικά”, το οποίο ενδιαφέρει τους μηχανικούς. Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που μεταξύ άλλων το αντικείμενό τους σχετίζεται με: (Logistics), περιβαλλοντική βιομηχανία, παραγωγή – εξοικονόμηση Ενέργειας, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υλικά – κατασκευές και δημιουργικές βιομηχανίες και βιομηχανίες πολιτισμού. Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να είναι από 20.000 έως 300.000 ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%.
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
3. Το αναμενόμενο πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”. Στόχος του είναι η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών. Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ως 50.000 ευρώ (100% ενίσχυση). Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων: 2500 νέες επιχειρήσεις, 4500 νέες θέσεις εργασίας.
Περισσότερα ΕΔΩ