Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν μηχανικούς (Οκτώβριος 2015)

Τρία προγράμματα, τα οποία αφορούν και μηχανικούς, «τρέχουν» ή αναμένεται να «ανοίξουν» αυτό το διάστημα. Πρόκειται για:
1. Το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”. Στόχος του είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών. Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 5.000 έως 25.000 ευρώ (100% ενίσχυση). Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων: 2.800 πτυχιούχοι.
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
2. Το πρόγραμμα “Επιχειρούμε Δυναμικά”, το οποίο ενδιαφέρει τους μηχανικούς. Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που μεταξύ άλλων το αντικείμενό τους σχετίζεται με: (Logistics), περιβαλλοντική βιομηχανία, παραγωγή – εξοικονόμηση Ενέργειας, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υλικά – κατασκευές και δημιουργικές βιομηχανίες και βιομηχανίες πολιτισμού. Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να είναι από 20.000 έως 300.000 ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%.
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
3. Το αναμενόμενο πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”. Στόχος του είναι η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών. Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ως 50.000 ευρώ (100% ενίσχυση). Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων: 2500 νέες επιχειρήσεις, 4500 νέες θέσεις εργασίας.
Περισσότερα ΕΔΩ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »