Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (21.9.2015): Ειδοποίηση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Α’ εξαμήνου του 2015 για τους ασφαλισμένους που προέβησαν σε αλλαγή της ασφαλιστικής τους κλάσης

Αγαπητοί ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,

Άμεσα θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική έκδοση των Ειδοποιήσεων ασφαλιστικών εισφορών του Α’ εξαμήνου του 2015 για τους ΝΕΟΥΣ ασφαλισμένους που προέβησαν σε αλλαγή της ασφαλιστικής τους κλάσης, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ταμείου.

Οι Νέες ειδοποιήσεις αφορούν ΜΟΝΟ όσους ασφαλισμένους προέβησαν σε αλλαγή της ασφαλιστικής τους κλάσης ΜΕΤΑ τις 26/8/2015. Για τους ασφαλισμένους που αιτήθηκαν την αλλαγή της ασφαλιστικής τους κλάσης πριν τις 27/8/2015 ΙΣΧΥΟΥΝ τα «ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών του Α’ εξαμήνου του 2015» που ΗΔΗ έχουν εκδοθεί και κατά συνέπεια δεν θα εκδοθούν νέες ειδοποιήσεις. Επίσης δεν θα εκδοθούν νέες ειδοποιήσεις για όσους έχουν ΗΔΗ εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές του Α’ εξαμήνου του 2015.

Η διαδικασία έκδοσης των νέων ειδοποιήσεων θα έχει ως εξής:

Α) Έκδοση ειδοποίησης για καταβολή μέσω τραπέζης – με βάση το πρωτόκολλο της ηλεκτρονικής αίτησης – στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός ειδοποιητηρίου για τις τράπεζες (Αττικής ή Εθνική) , τα ποσά ανά κλάδο ασφάλισης καθώς και το τελικό ποσόν πληρωμής.

Β) Για κάθε ειδοποίηση που θα εκδίδεται θα αποστέλλεται e-mail στον ασφαλισμένο που θα τον ενημερώνει να επισκεφθεί τον διαδικτυακό τόπο του E.T.A.A./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για να την παραλάβει. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται να επισκέπτεστε διαρκώς τον ιστότοπο του ταμείου για να ελέγξετε εάν έχει γίνει η έκδοση της ειδοποίησης (προαιρετικά βεβαίως μπορείτε να το κάνετε χωρίς κανένα πρόβλημα).

Γ) Η παραλαβή θα γίνεται μέσω τις ίδιας ιστοσελίδας που κάνατε την αίτησή σας για την αλλαγή της ασφαλιστικής κλάσης. Έτσι, εάν πληκτρολογήσετε τα στοιχεία σας και η αίτηση σας έχει εγκριθεί, τις επόμενες ημέρες θα σας εμφανισθεί μήνυμα που θα ενημερώνει ότι «έχει εκδοθεί η ειδοποίηση ασφαλιστικών εισφορών του Α’ εξαμήνου του 2015». Στην συνέχεια πατώντας «εκτύπωση» θα παραλαμβάνετε σε αρχείο PDF.

Πληροφορίες για όσους ασφαλισμένους επιθυμούν να αλλάξουν ασφαλιστική κλάση.

  • Σύμφωνα με τον νόμο, η αλλαγή της ασφαλιστικής κλάσης μπορεί να γίνει μέχρι τις 31/12/2015.
  • Η ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Α’ Εξαμήνου 2015 έχει με απόφαση του ΔΣ του ταμείου παραταθεί έως τις 30/9/2015. Μετά την ημερομηνία αυτή, το ποσόν των ασφαλιστικών εισφορών θα επιβαρύνεται με πρόσθετα τέλη.
  • Η προθεσμία καταβολής και ισχύος των ειδοποιήσεων που θα εκδοθούν είναι η 30/9/2015. Κατά συνέπεια από 1/10/2015 και μετά οι συγκεκριμένες ειδοποιήσεις δεν θα ισχύουν και δεν θα αναγνωρίζονται από τα τραπεζικά συστήματα.
  • Λόγω του τρόπου λειτουργίας των τραπεζικών συστημάτων το ταμείο μας δεν μπορεί να εκδώσει ειδοποιήσεις μετά τις 27/9/2015. Κατά συνέπεια το ταμείο δεν θα παραλαμβάνει ηλεκτρονικές αιτήσεις αλλαγής ασφαλιστικής κλάσης από τις 24/9/2015 και μετά, μιας που απαιτούνται και από την πλευρά του ταμείου 2 ημέρες για την έγκριση και έκδοση των ειδοποιήσεων.
  • Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που μπορείτε να κάνετε την ηλεκτρονικής σας αίτηση θα βρείτε στην κεντρική ιστοσελίδα του ταμείου www.tsmede.gr
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »