Εγκύκλιος Σ.ΕΠ.Ε. (Αρ. Πρωτ.: Οικ. 20958/8.9.2015) με θέμα: «Τήρηση ιατρικών φακέλων και βεβαιώσεων καταλληλότητας των εργαζομένων»

Η Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), με την Αρ. Πρωτ.: Οικ. 20958/8.9.2015 εγκύκλιό του προς τις Περιφ. Δ/νσεις & Τμήματα Επιθεώρησης Α.Υ.Ε., αναφορικά με την τήρηση των ατομικών ιατρικών φακέλων (Α.Ι.Φ.) και των βεβαιώσεων καταλληλότητας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που διαθέτουν υποκαταστήματα – παραρτήματα εντός της ίδιας πόλης ή περιφερειακής ενότητας, μετά από ερωτήματα που του τέθηκαν και σε συνέχεια της εγκυκλίου με Αρ. Πρωτ. 10234/19.04.2011, δίνει διευκρινίσεις-τροποποιήσεις.

Δείτε την εγκύκλιο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin