Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας

Έδρα: Ιατροπούλου 12Α’ , 241 00 Καλαμάτα
Τηλ.: 2721361302 , 2721084423
Fax: 2721084423

Πρόεδρος: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία
Αντιπρόεδρος: ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ηλίας
Γεν. Γραμματέας: ΜΟΥΝΤΑΝΕΑ Ειρήνη
Μέλος: ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
Μέλος: ΡΑΔΙΩΤΗΣ Παναγιώτης

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin