Εγκύκλιος 7/2015 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με θέμα: «Όρια ισχύος πτυχίων μελετών ανά τάξη και κατηγορία για τη χρονική περίοδο από 21/03/2015-20/03/2016»

Δείτε την εγκύκλιο 7/2015 καθώς και τη σχετική 5/2015

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin