Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (17.4.2015) για Διακανονισμό του Ν.4321/2015

Η Δ/νση Εισφορών πληροφορεί τους ενεργούς ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ καθώς και τις εταιρείες οι οποίες απασχολούν μισθωτούς μηχανικούς και έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, σχετικά με τη δυνατότητα υπαγωγής τους στον ισχύοντα διακανονισμό του N 4321/2015 (ΦΕΚ 32Α).
Προκειμένου, να ενημερωθείτε σχετικά & εφόσον κρίνεται σκόπιμο να ενταχθείτε, παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην κεντρική υπηρεσία καθώς και στα κατά τόπους γραφεία /τμήματα μέχρι τις 30/04/2015 (ημερομηνία λήξης του παρόντος διακανονισμού).

Εκ της Δ/νσης Εισφορών

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin