Ηλεκτρονική υποβολή κατάστασης συμφωνητικών σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1882/90

Στην ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), έχει δημιουργηθεί η εφαρμογή όπου υποβάλλεται κατάσταση (όχι τα στελέχη) των συμφωνητικών σύμφωνα με την § 8 του 1882/90.

Θυμίζουμε ότι η υποχρέωση της εν λόγω ηλεκτρονικής υποβολής είναι αυτή που αναστέλλονταν κάθε χρόνο μετά την ψήφιση του 3919/2011 όπου και προβλέπονταν ως υποχρέωση (η ηλεκτρονική υποβολή), αλλά δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. καθώς δεν είχε δημιουργηθεί η εφαρμογή.

Τέλος θυμίζουμε ότι έγγραφες συμφωνίες (συμφωνητικά) πρέπει να υπογράφονται με τον εντολέα, για κάθε εργασία (παροχή υπηρεσίας) που αναλαμβάνει ο Μηχανικός, άσχετα αν πρόκειται για εργασίες που καταχωρούνται στο σύστημα αμοιβών του Τ.Ε.Ε. ή όχι.

Δείτε την απόφαση της ΓΓΔΕ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin