Παρέμβαση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Ν.4254/14 (κυκλοφορούν “σχέδιο προεδρικού διατάγματος”)

H Πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου Χαρίκλεια Τσιώλη, μετά από δημοσιεύματα σχετικά με ένα Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο: «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ και συναφών επαγγελμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΓ.12 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου 1 του ν. 4254/2014», με παρέμβασή της στον Προεδρεύοντα και τα μέλη της Δ.Ε. του κεντρικού ΤΕΕ, ζητά διευκρινήσεις για την εγκυρότητα του παραπάνω κυκλοφορούντος Σχεδίου, επισημαίνει τη σύγχυση που έχει προκαλέσει στους Μηχανικούς, εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την ελλιπή ενημέρωση των Περιφερειακών Τμημάτων επί της πορείας των “συζητήσεων-διαβουλεύσεων” του θέματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών και προτείνει την κατάργηση της Επιτροπής “Κυριτσάκη”.
Συγκεκριμένα στη σχετική της επιστολή αναφέρει: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin