ΥΠΑΠΕΝ: Εφαρμογή μέσου συντελεστή δόμησης, μετά την ισχύ του ν. 4269/2014

Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ), με το αρ. πρωτ. 7065/11.3.2015 έγγραφό της, έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή μέσου συντελεστή δόμησης, μετά την ισχύ του ν. 4269/2014.

Δείτε το έγγραφο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin