Εγκύκλιος 3/2015 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α 216/11-10-2013) που αφορά την έγκριση τύπου Μηχανημάτων Έργων»

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin