Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (18.2.2015): Ενεργοποίηση Χρηστών στο E-tsmede

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει γίνει πρώτα η εγγραφή σας στην ιστοσελίδα του tsmede.gr και να έχετε συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που σας ζητούνται.
Η ενεργοποίηση νέων χρηστών (Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων) γίνεται:
με φυσική παρουσία του Ασφαλισμένου-Συνταξιούχου, ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Αστυνομία ή ΚΕΠ στην κεντρική υπηρεσία του ταμείου, στην Κολοκοτρώνη 4, 4ος Όροφος, Γραφείο 11 καθώς και σε όλα τα κατά τόπους υποκαταστήματα του ταμείου ανά την Ελλάδα.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στα παραπάνω γραφεία (π.χ. κατοικία σε νησί, ασθένεια κλπ) -και μόνο τότε- η ενεργοποίηση του λογαριασμού θα γίνεται με την αποστολή στο e-mail : e-tsmede@tsmede.gr συνημμένα α) της αστυνομικής ταυτότητας (και οι δύο όψεις), β) μίας υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599 για την ορθότητα των στοιχείων ταυτότητας και διαμονής, θεωρημένης από ΚΕΠ καθώς και αναγραφή του κωδικού χρήστη (username) που έχετε συμπληρώσει κατά την εγγραφή σας.
Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε ταχυδρομικά τα παραπάνω έγγραφα στην διεύθυνση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ 10561, Αθήνα.
Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού χρήστη η ενεργοποίηση θα γίνεται μετά από σχετική επικοινωνία στο παραπάνω e-mail.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3740406 και 210-3740445.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin