ΥΠΑΠΕΝ: Διευκρινήσεις για την κατάταξη έργων/δραστηριοτήτων για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας

Σύμφωνα με το Α.Π. οικ. 145993/5.2.2015 έγγραφο, που εξέδωσε, με αφορμή σχετικά ερωτήματα, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ), οι εγκαταστάσεις σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, μέσω θερμικών διεργασιών (όπως καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), συμπεριλαμβανομένων των υποδομών εν γένει διαχείρισης των καυσίμων α’ υλών, κατατάσσονται είτε στην υποκατηγορία Α1 είτε στην υποκατηγορία Α2 του με α/α 7 είδους έργου της Ομάδας 10 του παραρτήματος Χ της γ’ σχετικής ΥΑ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δείτε το έγγραφο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »