ΥΠΑΠΕΝ: Διευκρινήσεις για την κατάταξη έργων/δραστηριοτήτων για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας

Σύμφωνα με το Α.Π. οικ. 145993/5.2.2015 έγγραφο, που εξέδωσε, με αφορμή σχετικά ερωτήματα, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ), οι εγκαταστάσεις σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, μέσω θερμικών διεργασιών (όπως καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), συμπεριλαμβανομένων των υποδομών εν γένει διαχείρισης των καυσίμων α’ υλών, κατατάσσονται είτε στην υποκατηγορία Α1 είτε στην υποκατηγορία Α2 του με α/α 7 είδους έργου της Ομάδας 10 του παραρτήματος Χ της γ’ σχετικής ΥΑ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δείτε το έγγραφο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin