Σε λειτουργία το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και έκδοσης αδειών


Το ΤΕΕ ξεκίνησε τη λειτουργία της εφαρμογής για την ηλεκτρονική έκδοση αδειών – ταυτότητα κτιρίων.
Επιπλέον, στην κεντρική σελίδα εισόδου στην εφαρμογή, ανάρτησε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ορθή χρήση του προγράμματος και συγκεκριμένα:
A. Εγχειρίδιο χρήσης μηχανικών
B. Εγχειρίδιο χρήσης Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.)
Γ. Απόκτηση κωδικών πρόσβασης (για όσους δεν έχουν ήδη κωδικούς MyTEE)
Δ. Σχετική Νομοθεσία – Εγκύκλιοι