Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (22.1.2015) σχετικά με την αναγκαιότητα εγγραφής των ασφαλισμένων του στην ηλεκτρονική του ιστοσελίδα

Υπενθυμίζουμε στους ασφαλισμένους μας την αναγκαιότητα εγγραφής τους στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα, προκειμένου να εκτυπώνουν μέσω αυτής, τα κάτωθι έντυπα :

1. Ασφαλιστική Ενημερότητα για ελεύθερους επαγγελματίες
2. Ασφαλιστική ενημερότητα για μισθωτούς
3. Ασφαλιστική ενημερότητα /Πιστοποιητικό οφειλής για διακανονισμό (Ν.4152/2014).
4. Ασφαλιστική ενημερότητα / Πιστοποιητικό οφειλής για διακανονισμό (Ν.4305/2014).
5. Βεβαίωση για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2015

Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας παραμένει η δυνατότητα έκδοσης των παραπάνω εντύπων και από τα κατά τόπους γραφεία της υπηρεσίας μας.

Σας υπενθυμίζουμε την δυνατότητα εκτύπωσης του διαδικτυακού ειδοποιητηρίου από το e-tsmede. Η ενέργεια αυτή έγινε στα πλαίσια της ταχύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, της οικονομίας και του εξορθολογισμού των δαπανών προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για το ταμείο. Συνεπώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ θα μπορούν μέσω της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας (χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή τους) να εισάγουν 1. Αρ. Δύναμης 2. Αρ. Τ.Ε.Ε και 3 Α.Μ.Κ.Α. στα αντίστοιχα πεδία, προκειμένου να εκδίδουν το ειδοποιητήριο πληρωμής των ασφαλιστικών τους εισφορών τρέχοντος εξαμήνου.

Εκ της Διευθύνσεως εισφορών

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin