Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (20.1.2015) για παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αρχείων


Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Παρατείνεται έως και τις 30/01/2015 η υποβολή και επανυποβολή των ηλεκτρονικών αρχείων για όσους εργοδότες δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τα αρχεία τους έως τις 15/01/2015.