Άρση της εσαεί ευθύνης των μηχανικών (άρθρο 13 του Ν.4315/2014)

Με το άρθρο 13 «Παραβίαση κανόνων οικοδομικής» του Ν. 4315/2014 με τίτλο: «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται το άρθρο 286 του Ποινικού Κώδικα και πλέον αίρεται η εσαεί ευθύνη των μηχανικών.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin