Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 176282/12.12.2014) “Διευκρινήσεις για την κατάταξη έργων για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, βιοαερίου και βιορευστών, ισχύος ≤0,5 MW”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin