Απόφαση αριθ. Φ.10035/18679/304/2.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3347/12.12.2014) Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ “νέων” ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν.4254/2014»

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin