Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (22.9.2014): Εκτύπωση Διαδικτυακού Ειδοποιητηρίου – NEO


22/09/2014

Σας υπενθυμίζουμε την δυνατότητα εκτύπωσης του διαδικτυακού ειδοποιητηρίου από το e-tsmede. Η ενέργεια αυτή έγινε στα πλαίσια της ταχύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, της οικονομίας και του εξορθολογισμού των δαπανών προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για το ταμείο. Συνεπώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ θα μπορούν μέσω της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας (χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή τους) να εισάγουν 1. Αρ. Δύναμης 2. Αρ. Τ.Ε.Ε και 3. Α.Μ.Κ.Α. στα αντίστοιχα πεδία, προκειμένου να εκδίδουν από εδώ και στο εξής το ειδοποιητήριο πληρωμής των ασφαλιστικών τους εισφορών.
Επίσης ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας, σχετικά με την δυνατότητα εγγραφής τους στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα, προκειμένου να εκτυπώνουν ΑΜΕΣΑ τα ακόλουθα έντυπα:
1. Ασφαλιστική ενημερότητα για ελευθέρους επαγγελματίες.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα για μισθωτούς.
3. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενημερότητας & Πιστοποιητικό υπολειπόμενης οφειλής για ενεργούς διακανονισμούς Ν.4152/2013 (ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας.

Εκ της Διευθύνσεως εισφορών