Κατάργηση θεώρησης βιβλιαρίων ασθενείας

Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου της 6ης Ιουνίου 2014 του Υπουργείου Eργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τη δημοσίευση, (ΦΕΚ Β΄ 1635 – 20.06.2014), της υπουργικής απόφασης για την ενεργοποίηση του συστήματος «ΑΤΛΑΣ», σταματάει για πάντα η θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας για όλους.

Γιά το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση και το ΤΣΜΕΔΕ στις 8 Ιουλίου 2014, σύμφωνα με το οποίο “από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης, καταργείται η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων και η αποστολή ή επικόλληση αυτοκόλλητης ετικέτας θεώρησης”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin