Εγκύκλιος (αριθ. πρωτ. οικ.39703/2829/7.11.2014 – αρ. φακέλου Β/7) Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλ. & Πρόνοιας για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Δημοσιεύτηκε στις 10.11.2014 στη Διαύγεια η εγκύκλιος, που υπογράφει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, βάσει της οποίας θα γίνει η ρύθμιση των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 100 δόσεις.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει είτε στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών είτε στα κατά τόπους υποκαταστήματα των ασφαλιστικών ταμείων. Η κάθε δόση θα πρέπει να πληρώνεται μέχρι τις 21 του εκάστοτε μήνα.

Οι οφειλέτες θα έχουν δεύτερη ευκαιρία υπαγωγής στη ρύθμιση αν την χάσουν για λόγους ανωτέρας βίας. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να συμβεί για το πρώτο εξάμηνο από την ένταξη. Στους πρώτους έξι μήνες, προβλέπεται ότι όλες οι δόσεις αλλά και το σύνολο των τρεχουσών υποχρεώσεων θα πρέπει να πληρώνονται κανονικά.

Ο οφειλέτης θα διαλέγει τον αριθμό των δόσεων που επιθυμεί (από 0 έως 100 αν έχει οφειλές έως 15000 ευρώ και έως 72 δόσεις αν έχει οφειλές πάνω από 15.000 ευρώ). Μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες με συνολικά χρέη μόνο προς τα ασφαλιστικά ταμεία έως 1.000.000 ευρώ.

Δείτε την εγκύκλιο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin