Εγκύκλιος (αριθ. πρωτ. 47159/EYΘΥ1045/25.9.2014) Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου»

Με την εγκύκλιο 47159/ΕΥΘΥ1045/25.9.2014 που εκδόθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: ΩΛΟΓΦ-ΟΒ), παρέχονται οδηγίες και επεξηγήσεις σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης για την αντιστροφή της υποχρέωσης ΦΠΑ, καθώς και τη διαδικασίας παράδοσης των έργων στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου.

Δείτε την εγκύκλιο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin