Παρέμβαση για την εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, με παρέμβασή του στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Γραφεία Κτηματογράφησης της Περιφέρειάς του, αναφέρεται στο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών που αφορούν τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και στην εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων Υπαλλήλων τους.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin