Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ (18.9.2014): Δήλωση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, Νίκου Ταγαρά, για τη μείωση της τιμής διάθεσης των Ευρωκωδίκων και την εφαρμογή τους στα δημόσια και στα ιδιωτικά έργα

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Σχετικά με το θέμα της εφαρμογής των Ευρωκωδίκων στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Νίκος Ταγαράς, δήλωσε τα ακόλουθα :
«Η εφαρμογή των Ευρωκωδίκων είναι σημαντική για την ποιότητα και την ασφάλεια των κατασκευών, για την τυποποίηση σε κάθε είδους έργα, για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Οι Έλληνες μηχανικοί, με την εμπειρία και την επιστημονική τους γνώση, μπορούν και πρέπει να βρεθούν στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών εξελίξεων στο χώρο των κατασκευών. Με αυτό το σκοπό η Κυβέρνηση συνολικά, με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, προωθεί κάθε μέτρο που μπορεί να βοηθήσει τους μηχανικούς και τις μικρομεσαίες τεχνικές – και όχι μόνο – επιχειρήσεις να βρεθούν στην πρωτοπορία του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού. Η συνεργασία του ΥΠΕΚΑ με το Υπουργείο Ανάπτυξης για αυτά τα θέματα είναι στενή και συνεχής, ιδίως με τον καλό φίλο και συνάδελφο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, τον οποίο θερμά ευχαριστώ για το αμέριστο ενδιαφέρον και τις πρωτοβουλίες του. Η μειωμένη τιμή διάθεσης των Ευρωκωδίκων κατά 90% περίπου είναι ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια για αναθέρμανση του κλάδου της οικοδομής, την οποία το ΥΠΕΚΑ έχει χαράξει και υπηρετεί με σειρά ρυθμίσεων τους τελευταίους μήνες».

Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία, αλλά και με στόχο τη διευκόλυνση και ενίσχυση των μηχανικών να αποκτήσουν ένα σημαντικό εργαλείο στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, μετά από συνεννόηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Νίκο Ταγαρά και με τον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, Άγγελο Τόλκα, αποφασίστηκε η πώληση των Ευρωκωδίκων σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή, έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεχνικά αυτά πρότυπα.
Κατόπιν αυτών, το σύνολο των Ευρωκωδίκων στην Ελληνική γλώσσα και τα Εθνικά Προσαρτήματα αυτών, σε πρώτη φάση από 14 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, θα πωλούνται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή, η οποία μετά την κατακόρυφη πτώση της τιμής της που ανερχόταν σε 5.112 ευρώ και για τα φυσικά και για τα νομικά πρόσωπα, διαμορφώνεται ως εξής :
• 390 ευρώ για φυσικά πρόσωπα
• 890 ευρώ για νομικά πρόσωπα (τρείς θέσεις εργασίας)
Επιπλέον υπολογίζεται κόστος συνδρομής για το 2015:
• 50 ευρώ για φυσικά πρόσωπα
• 110 ευρώ για νομικά πρόσωπα (τρείς θέσεις εργασίας).

Υπενθυμίζεται ότι, ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της Χώρας μας στον Τομέα σχεδιασμού και μελέτης των Κατασκευών έγινε στις 5 Ιουνίου 2014 με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την υιοθέτηση των Ευρωκωδίκων και την ταυτόχρονη άρση της υποχρεωτικότητας εφαρμογής των προϋπαρχόντων κανονιστικών κειμένων δόμησης.
Οι Ευρωκώδικες αποτελούν σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων που παρέχουν ένα κοινό για όλη την Ε.Ε. σύνολο μεθόδων για τον υπολογισμό της μηχανικής αντοχής των κατασκευαστικών έργων και των στοιχείων τους, τα οποία καλύπτονται από την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ. Στόχο έχουν την δημιουργία ενός κοινού πλαισίου, εντός του Ευρωπαϊκού χώρου, για τον δομικό και γεωτεχνικό σχεδιασμό Κτιρίων και Τεχνικών Έργων και ήδη έχουν υιοθετηθεί από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς αφορούν Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN) για το σχεδιασμό των κατασκευών που αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN). Στην χώρα μας οι ευρωκώδικες σήμερα (προ μείωσης των τιμών) κοστίζουν 6000 ευρώ.

Οι Ευρωκώδικες είναι ένα βασικό «εργαλείο» για τους μηχανικούς, αποτελούνται από 10 Ευρωπαϊκά Πρότυπα που παρέχουν ένα κοινό για όλη την Ε.Ε. σύνολο μεθόδων για τον υπολογισμό της μηχανικής αντοχής των κατασκευαστικών έργων και των στοιχείων τους, τα οποία καλύπτονται από την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ. Στόχο έχουν τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου, εντός του ευρωπαϊκού χώρου, για τον δομητικό και γεωτεχνικό σχεδιασμό Κτιρίων και Τεχνικών Έργων.

Ειδικότερα πρόκειται για τα εξής πρότυπα:
• Ευρωκώδικας 1 «Δράσεις σε δομήματα»
• Ευρωκώδικας 2 «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
• Ευρωκώδικας 3 «Μεταλλικές κατασκευές»
• Ευρωκώδικας 4 «Σύμμικτες κατασκευές»
• Ευρωκώδικας 5 «Ξύλινες κατασκευές»
• Ευρωκώδικας 6 «Τοιχοποιία»
• Ευρωκώδικας 7 «Γεωτεχνικός Σχεδιασμός»
• Ευρωκώδικας 8 «Αντισεισμικές κατασκευές»
• Ευρωκώδικας 9 «Σχεδιασμός κατασκευών αλουμινίου»
• Ευρωκώδικας 10 «Βάσεις υπολογισμού κατασκευών»
• Ευρωκώδικας 11 «Κατασκευές από ινοπλισμένα πολυμερή»

Τα Πρότυπα των Ευρωκωδίκων δεν αποτελούν στατικά κείμενα, αλλά ακολουθούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης και υπόκεινται σε τακτικές ανασκοπήσεις/αναθεωρήσεις ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επικαιροποίησή τους, σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin