Γενικό έγγραφο Α22/409/9/25.7.2014 του ΙΚΑ με θέμα: «Μείωση εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014»


Το συγκεκριμένο γενικό έγγραφο εκδόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ σε συνέχεια της με αριθμ. 45/2014 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων του Ιδρύματος.

Δείτε και τη σχετική εγκύκλιο 71/2012.