Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για τη δυνατότητα εκτύπωσης διαδικτυακού ειδοποιητηρίου από το e-tsmede

Από τη Διεύθυνση Εισφορών / Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., ανακοινώθηκε ότι από 1.8.2014 οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΜΕΔΕ μπορούν μέσω της ηλεκτρονικής του ιστοσελίδας και χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή τους, να εκδίδουν ειδοποιητήριο πληρωμής των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Δείτε την ανακοίνωση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin