Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ με διευκρινήσεις στο Ν. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη»


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών επί των μεταβατικών διατάξεων των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και Πολεοδομικών Μελετών του Κεφαλαίου Α και Β του Ν. 4269/2014, εξέδωσε την με αριθμ. πρωτ. 38525/6.8.2014 διευκρινιστική εγκύκλιο.

Δείτε την εγκύκλιο