Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ Πελοποννήσου


Τρίπολη 17/06/2014

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου αποφάσισε τη συγκρότηση των παρακάτω Μονίμων Επιτροπών του Τμήματος για την ερχόμενη τριετία :

1. Μόνιμη Επιτροπή  Επαγγελματικών Θεμάτων – Νέων Μηχανικών

2. Μόνιμη Επιτροπή  Αυτοδιοίκησης – Περιφερειακής Ανάπτυξης

3. Μόνιμη Επιτροπή  Πολεοδομίας – Χωροταξίας – Κτηματολογίου – Υποδομών

4. Μόνιμη Επιτροπή  Περιβάλλοντος – Αειφορίας – Ενέργειας – Βιομηχανίας – Τηλεπικοινωνιών     

Κάθε Μόνιμη Επιτροπή θα λειτουργήσει σε επίπεδο Νομού, αλλά και σε επίπεδο Περιφέρειας αποτελούμενη από τους υπευθύνους των αντίστοιχων Μ.Ε. του κάθε Νομού.

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να στελεχώσει τις παραπάνω Μόνιμες Επιτροπές, να αποστείλει το σχετικό έντυπο αίτησης στο ΤΕΕ Πελοποννήσου ( Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 19, Τρίπολη 22100, Fax: 2710 222127, Εmail: tee_trip@tee.gr ) έως τη Δευτέρα 07/07/2014.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με τα γραφεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου: 2710226703 και 2710241940 –41.