Δελτίο Τύπου ΤΕΕ Πελοποννήσου: Συγκρότηση Νομαρχιακών Επιτροπών ΤΕΕ Πελοποννήσου

Συγκροτήθηκαν σε σώμα οι  Νομαρχιακές Επιτροπές  του Τμήματος.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 1. Μαστορίκος Χρήστος      –  Πολ. Μηχ.         – Πρόεδρος
 2. Δημάκη Σοφία                  –  Πολ. Μηχ.         – Αντιπρόεδρος
 3. Μποζιονέλος Ιωάννης      – Πολ. Μηχ.          – Γεν. Γραμματέας
 4. Αντωνόπουλος Νικόλαος – Μηχ. Μηχ.         – Μέλος
 5. Ζαχαριάς Παναγιώτης      – Μηχ. Μηχ.          – Μέλος

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 1. Κωστήρης Γεώργιος        –  Πολ. Μηχ.         – Πρόεδρος
 2. Κούτχιας Κωνσταντίνος  –  Αρχ. Μηχ.          – Αντιπρόεδρος
 3. Καραβάς Σπύρος              – Πολ. Μηχ.          – Γεν. Γραμματέας
 4. Παντελέων Αθανάσιος      – Πολ. Μηχ.         – Μέλος
 5. Σταμάτης Ιερόθεος           – Πολ. Μηχ.          – Μέλος

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 1. Βερούτης Θεόδωρος          –  Πολ. Μηχ.            – Πρόεδρος
 2. Βερούτης Βασίλειος          –  Μηχ. Μηχ.            – Αντιπρόεδρος
 3. Γιαξόγλου Ιωάννης          – Αγρ. Τοπ. Μηχ.   – Γεν. Γραμματέας
 4. Κουρκούλης Πολυζώης   – Πολ. Μηχ.              – Μέλος
 5. Χρόνη Βαρβάρα                   – Πολ. Μηχ.              – Μέλος

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 1. Κυριακοπούλου Αναστασία     –  Πολ. Μηχ. – Πρόεδρος
 2. Αθηναίος Ηλίας                       –  Πολ. Μηχ.  – Αντιπρόεδρος
 3. Μωρακέα Κυριακή                   – Πολ. Μηχ.   –  Γεν. Γραμματέας
 4. Αγρίου Σταυρούλα                   – Πολ. Μηχ. – Μέλος
 5. Θωμόπουλος Δημήτριος          – Μετ. Μηχ. –  Μέλος
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin