Δελτίο Τύπου ΤΕΕ Πελοποννήσου: Συγκρότηση Νομαρχιακών Επιτροπών ΤΕΕ Πελοποννήσου

Συγκροτήθηκαν σε σώμα οι  Νομαρχιακές Επιτροπές  του Τμήματος.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 1. Μαστορίκος Χρήστος      –  Πολ. Μηχ.         – Πρόεδρος
 2. Δημάκη Σοφία                  –  Πολ. Μηχ.         – Αντιπρόεδρος
 3. Μποζιονέλος Ιωάννης      – Πολ. Μηχ.          – Γεν. Γραμματέας
 4. Αντωνόπουλος Νικόλαος – Μηχ. Μηχ.         – Μέλος
 5. Ζαχαριάς Παναγιώτης      – Μηχ. Μηχ.          – Μέλος

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 1. Κωστήρης Γεώργιος        –  Πολ. Μηχ.         – Πρόεδρος
 2. Κούτχιας Κωνσταντίνος  –  Αρχ. Μηχ.          – Αντιπρόεδρος
 3. Καραβάς Σπύρος              – Πολ. Μηχ.          – Γεν. Γραμματέας
 4. Παντελέων Αθανάσιος      – Πολ. Μηχ.         – Μέλος
 5. Σταμάτης Ιερόθεος           – Πολ. Μηχ.          – Μέλος

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 1. Βερούτης Θεόδωρος          –  Πολ. Μηχ.            – Πρόεδρος
 2. Βερούτης Βασίλειος          –  Μηχ. Μηχ.            – Αντιπρόεδρος
 3. Γιαξόγλου Ιωάννης          – Αγρ. Τοπ. Μηχ.   – Γεν. Γραμματέας
 4. Κουρκούλης Πολυζώης   – Πολ. Μηχ.              – Μέλος
 5. Χρόνη Βαρβάρα                   – Πολ. Μηχ.              – Μέλος

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 1. Κυριακοπούλου Αναστασία     –  Πολ. Μηχ. – Πρόεδρος
 2. Αθηναίος Ηλίας                       –  Πολ. Μηχ.  – Αντιπρόεδρος
 3. Μωρακέα Κυριακή                   – Πολ. Μηχ.   –  Γεν. Γραμματέας
 4. Αγρίου Σταυρούλα                   – Πολ. Μηχ. – Μέλος
 5. Θωμόπουλος Δημήτριος          – Μετ. Μηχ. –  Μέλος
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »