Διευκρινήσεις ΥΠΕΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές των αυθαιρέτων (Έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 4044/30.4.2014 “Εφαρμογή των άρθρων 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 και 8 του Ν.4178/13”)


Το ΥΠΕΚΑ δημοσίευσε τις διευκρινήσεις που απέστειλε στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, σχετικά με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και προστίµων για αυθαίρετες κατασκευές ή εγκατάσταση αυθαίρετων χρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων του Ν.4178/13.

Δείτε το έγγραφο