Εγκύκλιος ΥΠΥΜΕΔΙ για τις εγγυητικές καλής εκτέλεσης (Εγκύκλιος 7 με αριθμ. πρωτ. Δ17α/02/47/ΦΝ 433/29.4.2014)

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τη ρύθμιση για τις εγγυητικές καλής εκτέλεσης, όπως αυτή συμπεριλήφθηκε στο πρόσφατο Ν/Σ “Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 του ανωτέρω νόμου η ρύθμιση της παρ. 5 του άρθρου 59 του ν. 416/2013 (ΦΕΚ Α’ 90, σχετική εγκύκλιος Γ.Γ.Γ.Ε. 18/2013, περ. δ), με την οποία είχαν μειωθεί τα ποσοστά υπολογισμού και η συνολική πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης του άρθρου 35 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων (ΚΔΕ) επεκτείνεται και σε εκκρεμείς εργολαβίες (πλην των ρητά εξαιρουμένων) και συνεπώς οι σχετικές εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να μειωθούν ανάλογα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Δείτε την εγκύκλιο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin