Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (Α.Π.: οικ.1889/7.4.2014) με θέμα: Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 472/3.2.14 για το Άρθρο 51 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α΄)

Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών για την παρ. 11α του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 για τα αυθαίρετα, η Γενική Γραμματεία Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ εξέδωσε την με Αρ. Πρωτ.: οικ.1889/7.4.2014 διευκρινιστική εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία οι σχετικές δεσµευτικές διατάξεις που αφορούν στη “γη υψηλής παραγωγικότητας” περιλαµβάνουν και τις περιπτώσεις γεωργικής γης που δεν είναι χαρακτηρισµένη ως τέτοια.

Δείτε την Εγκύκλιο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin