Παρέμβαση για το θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στο TAXISnet – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α)

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, σε συνέχεια προηγούμενης παρέμβασής του στο Υπουργείο Οικονομικών και με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει από τους Αρμοδίους καμία ενέργεια, επανέρχεται στο αίτημά του και με πρόσθετες επισημάνσεις, ζητά την εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας, την άμεση τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία θα καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή των στοιχείων του Π.Ε.Α., όπου αυτό απαιτείται, στα υποβαλλόμενα πληροφορικά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, καθώς και την άμεση προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή προς τον Υπουργό κ. Ιωάννη Στουρνάρα, τον Υφυπουργό κ. Γεώργιο Μαυραγάνη και τον Γεν. Γραμματέα κ. Θεοχάρη Θεοχάρη αναφέρει: ( Περισσότερα… )

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin